Skip to main content

Ontwerp schrijfwijzer

  • Bedrijfsnaam: Zorg voor elkaar Breda
  • Widgetkit: [widgetkit id="40"]
  • Projectnaam: Schrijfwijzer - Begrijpelijk schrijven voor iedereen

De schrijfwijzer is één project waar auteurs geholpen worden om teksten begrijpelijker te schrijven. 10% van mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Dit handboek helpt om begrijpelijk(er) te schrijven voor iedereen. Hierdoor wordt de inhoud van de boodschap sneller begrepen.

Schrijfwijzer downloaden

Opmaak krantenpagina

  • Bedrijfsnaam: Zorg voor elkaar Breda
  • Widgetkit: [widgetkit id="46"]
  • Projectnaam: Opmaak krantenpagina

Voor Zorg voor elkaar Breda is een lay-out voor de krant ontworpen. Naast een goede uitstraling hebben we gekeken hoe de hele workflow makkelijker kan.
De krantenpagina is in tweëen verdeeld. Boven en onder de vouw. Voor het bovenste en onderste deel zijn drie verschillende opmaken ontworpen.Hierdoor staat vast hoeveel woorden er geschreven kunnen worden. De fotograaf kan rekening houden met het formaat. Hierdoor is er veel tijdwinst bij het redigeren. De drukker krijgt doorgegeven in welke lay-out de tekst en de foto's opgemaakt gaan worden.